1013447_753948484641883_745058713065448696_n

odensjö

K-nr 2 Skolsalen i Åsen 22-12-1946 foto Erik Rosén K-nr 6 Johan i Hästhults oxar foto Erik Rosén K-nr 7 Lucia i Skolsalen Åsen 22-dec 1946 foto Erik Rosén K-nr 11 Johan i Hästhult med oxar foto Erik Rosén K-nr 12 Berht Rosén 2 år 16 mars 1947 foto Erik Rosén K-nr 16 Berht Rosén 2 år 16 mars 1947 foto Erik Rosén K-nr 17 Mina Johansson Hästhult 13-04-1943 foto Erik Rosén K-nr 19 Herr o Fru Frans Sjökvist 26-01-1946 foto Erik Rosén K-nr 20 Frans Sjökvist 26-01-1946 foto Erik Rosén K-nr 26 inget namn men troligen Hästhults såg o kvarn foto Erik Rosén K-nr 31 inget namn eller datum foto Erik Rosén K-nr 32 inget namn eller datum foto Erik Rosén K-nr 33 Hanna karlsson Tykaregård 70-år 06-10-1943 foto Erik Rosén K-nr 34 Hanna Karlsson m fam Tykaregård 70-år 06-10-1943 foto Erik Rosén K-nr 41 Mina med make fån Hästhult 18-04-1943 foto Erik Rosén K-nr 42 Mina med make i Hästhult 18-04-1943 foto Erik Rosén K-nr 43 Augusta Svensson Röshult 55-år foto Erik Rosén K-nr 44 Augusta Svensson Röshult 55-år foto Erik Rosén K-nr 45 Kristina Lönn 80-år 27-01-1940 foto Erik Rosén K-nr 46 Kristina Lönn 80-år 27-01-1940 foto Erik Rosén K-nr 47 Hästhults såg o kvarn foto Erik Rosén K-nr 48 Hjördis Söderberg 23-07-1946 foto Erik Rosén K-nr 59 Fotografen Eriks eget bröllop 06-05-1944 foto Erik Rosén K-nr 60 Fotografen Eriks eget bröllop 06-05-1944 foto Erik Rosén K-nr 62 Fotografen Eriks eget bröllop 06-05-1944 foto Erik Rosén K-nr 64 Konfirmander i Odensjö 28-05-1944 foto Erik Rosén K-nr 65 Konfirmander i Odensjö 28-05-1944 foto Erik Rosén K-nr 67 Konfirmander i Odensjö 17-05-1937 foto Erik Rosén K-nr 68 Erik, Edith, Johan foto Erik Rosén K-nr 69 Johan, Edith och en till 17-07-1942 foto Erik Rosén K-nr 70 Berth och David 10-01-1946 foto Erik Rosén K-nr 73 Berth och David 10-01-1946 foto Erik Rosén K-nr 79 Konfirmander i Odensjö foto Erik Rosén K-nr 80 Konfirmander i Odensjö 1943 foto Erik Rosén K-nr 87 inget namn 31-12-1942 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö 5 Teater på Tallklinten foto Erik Rosén scanning Christer Engstrand 2008 Odensjö 7 Gurli & Tönnberg 7 april 1935 foto Erik Rosén scanning Christer Engstrand 2008 Odensjö 10 Grupp Sjöstrands Byholma Erik Rosén Odensjö 12 Berht Rosén 2 år 16 mars 1947 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö 13 Mina Johansson Hästhult 13-04-1943 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö 87 Lucia i Odensjö 13-12-1936 foto Erik Rosén Odensjö 90 Emmy Svensson Byholma 30-08-1936 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 93 Margit Rosander 09-05-1937 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 94 Märta & Johan Petersson Skrinhult 1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 97 Lotta Johansson Loshult 03-02-1935 foto Erik Rosén Odensjö 100 Teater i Odensjö 21-05-1936 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 105 Vera, Marta, Isak, Bertha 23-06-1935 foto Erik Rosén Odensjö 107 Axels flickor Ingrid o Britt i Torarp 23-06-1935 foto Erik Rosén Odensjö 108 Axels flickor Ingrid o Britt i Torarp 23-06-1935 foto Erik Rosén Odensjö 113 Axel & Ruth m barnen Ingrid o Britt 23-06-1935 foto Erik Rosén Odensjö 115 Yngve, Astrid och Bilen 18-08-1935 foto Erik Rosén Odensjö 116 Daga, Gurli, Per m.fl. 04-08-1935 foto Erik Rosén Odensjö 117 Brudparet Petersson Skrinhult 22-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 20 Odensjö 121 Märta Brud Skrinhult 22-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 122 Brudparet Märta & Johan Petersson Skrinhult 22-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingm Odensjö 123 Bruden Märta Petersson Skrinhult 22-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Anderss Odensjö 124 Brudparet Johan & Märta Petersson Skrinhult vid kyrkan 22-06-1935 foto Erik Rosén s Odensjö 125 Axel o Rut m barnen Ingrid o Rut m fl 23-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar And Odensjö 126 Erik Rosén Torseryd 24-02-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 128 Konfirmander i Odensjö 12-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 129 Barbro, Sven, Elsa 13-05-1935 foto Erik Rosén Odensjö 130 Helmer Johansson Dyhult 09-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 131 Barbro 13-05-1935 foto Erik Rosén Odensjö 138 Karl Pettersson Loftsgård med sysstrar 27-02-1936 foto Erik Rosén Odensjö 152 Augusta Svensson Y. Röshult 01-06-1937 foto Erik Rosén Odensjö 155 Sven och Elsa Sjökvist 18-05-1937 foto Erik Rosén Odensjö 156 Konfirmation i Odensjö kyrkan 10-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 20 Odensjö 157 Villa i Gårdshult 01-08-1937 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 162 Ruth Johansson Hallalund m.fl. 06-06-1937 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 168 Noak Andersson Ånäs 23-01-1937 Erik Rosén Odensjö 173 Konfirmander i Odensjö 17-05-1937 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 175 Sångarna i Byholma 12-09-1937 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 176 Emmy Svensson Byholma 12-09-1937 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 181 Mina Johansson Hästhult 13-04-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 182 inget namn endast Hult 10-09-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 188 Gustaf Svensson Röshult 06-03-01938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 191 Karin och Gunnars Bröllop Åsen ingen datum Erik Rosén 2008 Odensjö 193 Gustav Svensson Röshult 27-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 194 Nenny Persson Röshult 03-10-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 195 Nenny Persson med sina barn Mautiz, Greta, Inga, Gunnar Röshult 03-10-1937 Erik Ros2 Odensjö 197 Bertill Johansson Hallalund 06-06-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 201 Lönn och Kristina Röshult 18-07-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 202 Johansson Hästhult 08-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 203 Lönn och Kristina utanför sin stuga i Röshult 18-07-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 205 Mina Johansson Hästhult 13-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 208 Anna Svensson Röshult 10-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 209 Anna Svensson Röshult 10-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 210 Anna o Petter Svensson Röshult 10-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 211 Einar Andersson Löckna 03-05-1936 Erik Rosén 2008 Odensjö 212 Einar Andersson Löckna 03-05-1936 Erik Rosén 2008 Odensjö 213 Konfirmander i Odensjö 10-05-1936 Erik Rosén 2008 Odensjö 215 Oda Johanna ingen datum Erik Rosén 2008 Odensjö 216 Brudparet Ebba och Tage Andersson m syskon Dyhult foto Erik Rosén 2008 Odensjö 220 Alfred, Helmer och Allan 06-06-1937 Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 221 Lucia i Odensjö ingen datum Erik Rosén 2008 Odensjö 222 Grupp Dahlgrens Dyhult 30-08-1936 Erik Rosén 2008 Odensjö 224 Brudparet Dalgrens med gäster Gruppfoto 28-03-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 225 Fam, Sjökvist 02-06-1940 Erik Rosén 2008 Odensjö 227 Anna Andersson Gårdshult 01-08-1937  Erik Rosén 2008 Odensjö 231 Augusta Svensson 01-06-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 233 Svea o Allie Svensson 01-06-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 238 Ellis och Emmy Byholma 12-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 239 Margit och Einar Andersson Björkenäs (min mor o far) 11-06-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 240 Margit och Einar Andersson Björkenäs (min mor o far) 11-06-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 241 Margit och Einar Andersson Björkenäs (min mor o far) 11-06-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 242 Margit och Einar Andersson Björkenäs (min mor o far) 11-06-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 243 Bengtssons i Hylte datum 29-06-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 244 Johanssons Hästhult 08-04-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 247 Alfred Johanssons Hallalund 12-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 247-b Alfred Johanssons Hallalund 12-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 248 Alfred Johanssons Hallalund 12-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 253 Svea, Davis Anna Kalle, 29-12-1940 Erik Rosén 2008 Odensjö 254 Lennart Larsson Odensjö 02-08-1936 Erik Rosén 2008 Odensjö 258 Brudparet Ebba och Tage Andersson Dyhult 28-05-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 259 Inget namn från Hult 10-09-1938 Erik Rosén 2008 Odensjö 263 Villa i Gårdshult 01-08-1937 Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 265 Brudparet Karin och Gunnar Åsen. ingen datum Erik Rosén 2008 Odensjö 267 Gustav Svensson Röshult 27-09-1937 Erik Rosén 2008 Odensjö 271 Märta Johansson Övra, Röshult 12-10-41 Erik Rosén 2008 Odensjö 273 Kickan Dyhult 28-03-42 Erik Rosén 2008 Odensjö 274 Brudparet Dahlgren utanför kyrkan i Femsjö 30-08-1941 Erik Rosén 2008 Odensjö 275 Ingvar Björklund 06-01-1941 Erik Rosén 2008 Odensjö 277 Selma Larsson Röshult 14-01-1941 Erik Rosén 2008 Odensjö 278 Selma Larsson Röshult 14-01-1941 Erik Rosén 2008 Odensjö 284 Jakop Karlssons villa Torseryd 07-10-1941 Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 287 Brudparet Ebba och Tage Andersson Dyhult 28-03-1942 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 288 Irene Nyberg Torseryd 15-03-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 289 Irene Nyberg Torseryd 15-03-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 290 Signe o Vallentin Andersson Dyhult 28-03-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 291 Anna i Gårdshult med familj ingen datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 292 Anna i Gårdshult med familj ingen datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 293 Erik Rosén 28-12-1935 Erik Rosén 2008 Odensjö 294 Isak, Iney, Arne Lönn 15-09-1940 Erik Rosén 2008 Odensjö 295 Britta, Rolf, Bengt Persson Loshult 08-03-1942 Erik Rosén 2008 Odensjö 296 Jakop karlssons Gård Torseryd 26-06-1942 Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Odensjö 297 Arne Lönn 15-09-1940 Erik Rosén 2008 Odensjö 298 Britta Rolf Bengt Persson 08-03-19+42 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 301 Yngve Johansson och Ruth Strömberg Åsen, 25-12-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 303 Brudparet Dahlgren Ekornahult Femsjö 30-08-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 307 Eric Nybergs Villa Torseryd 05-10-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 318 Noak Andersson Hult 04-05-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 319 Ruth Strömberg o Lasse 25-12-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 324 Olle Heurlin (Två tagningar) Torseryd 19-11-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 325 Selma Larsson Röshult 60 år 14-01-1942 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 326 Brudparet Dahlgren Ekornahult i äreporten 30-08-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 327 Vallentins Villa i Torseryd 05-10-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 332 Karl Björklunds Villa Sonhult 30-10-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 333 Gurli 18-12-1940 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 336 Albin Anderssons Villa Loshult 30-10-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 337 Brudparet Dahlgren Ekornahult med tätnor 30-08-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 338 Elin och Mauritz 04-06-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 339 Konfirmander i Odensjö 24-05-1942 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 340 Elin och Mauritz 04-06-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 341 10-09-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 343 okänd ev. (Maj-Britt i Vret) inget datum foto Erik Rosén 2008 Odensjö 345 Familjen Rosander inget år foto Erik Rosén 2008 Odensjö 348 Britta och Stina Gårdshult inget år foto Erik Rosén 2008 Odensjö 349 Gårdshult Odensjö 20-11-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 350  Britta och Stina Rosander Gårdshult inget år foto Erik Rosén 2008 Odensjö 351 Margit Rosander med döttrarna Britta och Stina inget år foto Erik Rosén 2008 Odensjö 352 Elin och Mauritz Moanäs 04-06-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 355 Grupp Tallklinten Odensjö 17-12-1938 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 359 Gustav Gudmundsson 09-10-1940 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 365 okänd foto Erik Rosén 2008 Odensjö 366 okänd foto Erik Rosén 2008 Odensjö 370 okänd och datum foto Erik Rosén 2008 Odensjö 374 inget namn foto Erik Rosén 2008 Odensjö 384 Sugga med många smågrisar foto Erik Rosén 2008 Odensjö 386 Gustav Gudmundsson Bekinge Odensjö 09-10-1940  foto Erik Rosén 2008 Odensjö 388 Noak Andersson Hult 90 år 04-05-1941 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 392 Gustav Gudmundsson Blekinge Odensjö 09-10-1940 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 394 Margit Rosander 09-05-1937 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 395 Gustav Svensson Röshult 27-09-1937 foto Erik Rosén 2008 Odensjö 396 okänd foto Erik Rosén 2008 Odensjö 397 Ebba o Tage Dyhult foto Erik Rosén 2008 Odensjö 398 Juniorlägret sångarna foto Erik Rosén scanning Christer Engstrand 2008 Odensjö K-nr 6 Johan i Hästhults oxar foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 12 Berht Rosén 2 år 16 mars 1947 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 13 Mina Johansson Hästhult 13-04-1943 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 14 Mina Johansson Hästhult 13-04-1943 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 26 Hästhults såg o kvarn foto Erik Rosén Odensjö K-nr 41 Mina med make fån Hästhult 18-04-1943 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 43 Augusta Svensson Röshult 55-år foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 45 Kristina Lönn 80-år 27-01-1940 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 52 Berth Rosén 3-år 16-03-1948 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 59 Fotografen Eriks eget bröllop 06-05-1944 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Odensjö K-nr 62 Fotografen Eriks eget bröllop 06-05-1944 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Odensjö K-nr 72 Mina med make i Hästhult foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 73 Berth och David 10-01-1946 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 75 Konfirmander i Odensjö 28-05-1944 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Odensjö K-nr 78 Konfirmander i Odensjö 1943 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson