1013447_753948484641883_745058713065448696_n

lidhult

K-nr 9 Götes Cykelaffär Lidhult 3-sep 1946 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson K-nr 10 Götes Cykelaffär Lidhult 3-sep 1946 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson K-nr 85 Erik och Greta Lidhult inget år foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Lidhult 105 Vera, Marta, Isak, Bertha 23-06-1935 foto Erik Rosén Lidhult 15 Bengtssons villa Svenshult 28-04-1935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 16 Lidhults missionshus Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 18 Liza Vigh, Angnes, Gunnar, Georg Erik Rosén Lidhult 24 Selma och Johan Svahn inget datum Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 26 SLU Hagalund Lidhult 02-08-1936 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 28 Fru Bengtsson Svenshult 28-04-1935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 31 Femjsö Kyrka 17-05-1937 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 47 Selma Svahn Torseryd ingen datum Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 49 Albert o Alma Svahn ingen datum Erik Rosén Lidhult 49 Alma & Albert Svahn ingen datum Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 51 Solnerdgång över Torserydssjön 20-08-1935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 64 Ester Svensson 64 17-03-1935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 65 Elsa Salomonsson Ljungby 17-03-1935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 66 Arna Elsa Bror 17-03-01935 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 67 Arna Bror Elsa Ester Elsa 17-03-01935 Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 69 Hulda, Elsa, Elsa, Lidhults hotell 17-03-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Anderss Lidhult 76 Solnedgång över Torserydssjön 2402-1936 foto Erik Rosén Lidhult 82 Harry, Mia, Fru Jansson 21-04-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 85 Mossbrand 11-03-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 91 Karin, Ruth, Elsa, Hugo, Sonja Forsberg 20-09-1936 foto Erik Rosén scanning Ingmar And Lidhult 92 Landsvägsmotiv Bassarås, Kollisionsplatsen04-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar A Lidhult 96 Lisa, Mia, Harry, Erik 22-12-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 104 Harald Persson Sjögård 26-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 105 Vera, Marta, Isak, Bertha 23-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 106 Vera och Isak 22-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 114 Alva Björk Hotellet Lidhult 10-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 119 Alva, Otto, Elsa, Hotellet Lidhult 10-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Anderss Lidhult 120 Arne Elsa Otto Alva, Hotellet 10-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson Lidhult 126 Erik Rosén Torseryd 24-02-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 127 Erik , från Sjögård 10-06-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 140 Albert, Alma Sigvard 24-02-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 144 Elsa, Arne, m.fl. Hotellet Lidhult 26-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Anderss Lidhult 145 Grupp vid Sköebageriet 26-05-1935 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 148 Lidhults Kyrka 17-05-1937 foto Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 167 Sven och Maja, Gunborg och Alf Adolfsson 06-06-1937 Erik Rosén scanning Ingmar Anders Lidhult 170 Lidhults Kyrka 17-05-1937 Erik Rosén scanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 183 A. Andersson årshult 15-11-1937 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 185 A. Andersson Byholma 15-11-1937 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 187 A. Andersson årshult 15-11-1937 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 189 Henry, Mia, Ruth och Erik 30-01-1938 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 196 inget namn eller datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 207 Inget namn eller datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 218 okänd Grupp och ingen datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 237 Erik Andersson Lidhult ingen datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 246 Lidhults kvarn inget år Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 264 Fru Jansson, Mia Nyberg, ingen datum Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 268 Landsfiskal Falks Villa i Lidhult 02-09-19-41 Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 20 Lidhult 270 Landsfiskal Falks Villa i Lidhult 02-09-19-41 Erik Rosén Lidhult 304 Berta 23-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 305 Grupp karin o Sven Svensson Saxnäs 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Anderss Lidhult 306 Brudparet Karin och Sven Svensson 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Lidhult 308 Axie och Mats Bröllop 10-09-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 309 Brudparet karin och Sven Svensson 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Lidhult 310 Brudparet karin och Sven Svensson 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Lidhult 311 Brudparet karin och Sven Svensson 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Lidhult 322 Grupp Oskar Bengsson Svensson 19-10-41 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 323 Rudolf Ahlstrand, Greta och Edit, Ragnar 06-01-1942 foto Erik Rosén skanning Ingmar A Lidhult 324 Olle Heurlin (Två tagningar) Torseryd 19-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Ande Lidhult 328 Edith o Greta, Ragnar o Eric 06-01-1942 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 200 Lidhult 329 Familjen Svensson Elmås 06-01-1942 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 330 Karin Maja ()Avfotograferat) foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 335 Konfirmander i Lidhults kyrka 28-05-1939 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 20 Lidhult 344 Sjödahls f.d. gård Hylte 24-08-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 360 Studiecirkel i Lidhult 06-05-1939 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 363 Konfirmander i Lidhults kyrka 28-05-1939 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 20 Lidhult 364 Bror Salomonsson med tjuren 30-08-1938 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 367 Axie och Mats Bröllop 10-09-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 368 Brudparet Karin och Sven Svensson 08-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersso Lidhult 369 okänd och datum foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 375 inget namn foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 376 inget namn foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 385 Studiecirkel i Lidhult 06-05-1939 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 389 Berta och Alf 23-11-1941 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult 390 Komnunlfulmäktige i Lidhult 1940 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson 2008 Lidhult K-nr 9 Götes Cykelaffär Lidhult 3-sep 1946 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Lidhult K-nr 10 Götes Cykelaffär Lidhult 3-sep 1946 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson Lidhult K-nr 30 A, Andersson fru i Årshult 04-10-1942 foto Erik Rosén skanning Ingmar Andersson