Odensjö Veteranmotorträff har blivit en årlig tradition och växer år för år. Runt 180 fordon kom förra året.  Förra Årets träff(2016) blev den största hitills med 250 besökande fordon!
Alla är välkomna att deltaga. Det behöver inte skina om allting.
Varje år dyker nya rariteter från bygden upp även om träffen idag lockar bilar och motorcyklar från hela södra Sverige. .
Följ oss på FB för mer info.
Välkommen till Odensjö!

Här har du förra årets trailer:
The Chase - Cadillac vs. traktor

Här är några av de tidigare
filmerna vi gjort: