1013447_753948484641883_745058713065448696_n

odensjö spf

Varje måndag väljer vi en trevlig väg och så promenerar vi, fikar tillsammans och lär oss om vår bygd. Varje måndag väljer vi en trevlig väg och så promenerar vi, fikar tillsammans och lär oss om vår bygd.

Odensjö SPF är en mycket aktiv förening med c:a. 90 medlemmar.
Vi har månadsmöten på hösten och våren med olika programinslag.

Endagarsresor anordnas under sommaren och det förekommer även resor under flera dagar.
Du som ännu inte är medlem välkommen att dela vår gemenskap.
Kostnad 200 kr per år och då får man också tidningen Veteranen.
Välkommen.

STyrelsen

Ordförande
Sive Björk
Tel: 035-93024, 070 2925047
E-post: sive.bjork@yahoo.se

Sekreterare
Gunilla Karlsson
Tel: 070 5761646
Epost: gunillaolasse@telia.com

Kassör
Doris Svensson
Tel: 035-91024, 070 6370185
doris.enebo@hotmail.se

Ordinarie styrelseledamot
Gunvor Nyberg
Tel: 035-93062, 0703 993162

Håkan Nilsson
Tel: 035-920 73, 070 6592073

Resekommitté
Gunhild Dolk och Kerstin Lindestam

Studieombud:          
Lillemor Halldén, Gunhild Dolk, Kerstin Lindestam