1013447_753948484641883_745058713065448696_n

LRF är organiserat i 1 051 lokalavdelningar över hela landet. Varje lokalavdelning leds av en styrelse som väljs på lokalavdelningens årsmöte.

Odensjös lokalförening som består av 80 medlemmar brukar anordna ett antal föreningsaktiviteter varje år. Återkommande varje år är havsfiskeresan till Råå. Andra aktiviteter har varit cykelturer då man har besökt olika platser i socknen och pysseldagen i november då man kan göra en adventskrans att hänga på dörren. 

styrelsen

Ordförande: Klas Nilsson         
tel 070 5225228   klas@lidhultsror.se

Vice ordf.  Per Rubin             
tel 035 92087       lokna.camping@telia.com

Kassör: Sven Nilsson        
tel 025 92030       ringagarden@hotmail.com

Sekreterare: Reimer Nilsson    
tel 070 5792084  v.vret@alfa.telenordia.se

Övr. ledamöter: Kerstin Nilsson     tel 070 5592050   ringagarden@hotmail.com

Lars-Göran Lönn 
tel 035 93065      
lars-goran.lonn.@lby.se

Erik Rubin            
tel 070 2689794   lokna.camping@telia.com

Medlemsansv.:  Reimer Nilsson